Disclaimer

Interfysiek houdt zich niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de plaatjes (waaronder het logo) en teksten die op deze website te vinden zijn door anderen.

Alle teksten, plaatjes en foto’s die op deze website staan mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van: print (papier),non-print (digitaal) of op welke andere wijze van kopiëren dan ook zonder schriftelijke toestemming van: Interfysiek.

Privacy policy

Interfysiek dankt je voor het in ons gestelde vertrouwen. Gegevens die je aan ons verstrekt worden niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je bijvoorbeeld inschrijft voor een intake, de nieuwsbrief of een cursus worden persoonlijke gegevens zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen. Wanneer wij een nieuwsbrief per e-mail versturen, staat er altijd een link helemaal onderaan de e-mail om je simpelweg weer af te melden.

2.1 Website

De Interfysiek website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren en anonieme verkeersgegevens te analyseren. Wij gebruiken GEEN ‘third party cookies’. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

2.2 Interfysiek geeft geen informatie door aan derden

Interfysiek geeft GEEN persoonlijke informatie van haar cliënten /cursisten  door aan partijen buiten de organisatie. Binnen de organisatie kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens voor de nieuwsbrief worden gedeeld met een dienstverlenende bedrijf die voor ons werkt om de nieuwbrief te kunnen versturen,  deze heeft  geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken. Gegevens kunnen slecht onthult worden als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.3 Wat doet Interfysiek ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.4 Hoe werkt Interfysiek haar Privacy policy bij?

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.5 Gegevens bijwerken

Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • per telefoon: +31 (0)30 7070366
  • of schrijf ons:
    Interfysiek
  • Betreft: Bescherming persoonsgegevens
    Christiaan Krammlaan 2-8, 3571 AX UTRECHT

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

  1. Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Interfysiek website staan die totaal onafhankelijk opereren van Interfysiek en waar Interfysiek geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Interfysiek is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

  1. Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De informatie en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (tekst, geluid, beeld, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.