Disclaimer

Interfysiek houdt zich niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de plaatjes (waaronder het logo) en teksten die op deze website te vinden zijn door anderen.

Alle teksten, plaatjes en foto’s die op deze website staan mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van: print (papier),non-print (digitaal) of op welke andere wijze van kopiëren dan ook zonder schriftelijke toestemming van: Interfysiek.